http://www.polandrunning.com

Zapowiedź. II Bieg Agrobex Piastowska Piątka w Poznaniu
czwartek, 24 listopada 2016 15:07

Zapraszamy na drugę edycję "Agrobex Piastowska Piątka". Wystartujemy spod Grodu Pobiedziska 22 stycznia o godzinie 11.00. Jak sama nazwa sugeruje ścigamy się na dystansie 5 km. Bieg zaliczany jest do "Agrobex Cykl Biegów 5/5".

Malownicza i w całości naturalna trasa przypadnie do gustu tym, którzy mają już dosyć asfalt. Biuro Zawodów mieści się w budynku przy Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego. Warto tu zajrzeć, by poczuć się niczym Guliwer.

gród Pobiedziska

Warto wiedzieć:

Skansen Miniatur w Pobiedziskach położony jest na historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi pomiędzy Gnieznem a Poznaniem, przy drodze krajowej nr 5. Skansen otwarty został w maju 1998 r., w roku jubileuszu 950- lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce.

Na terenie skansenu zlokalizowanych jest 100 miniatur budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykonanych w skali 1:20, z trwałych tworzyw, a niektóre fragmenty zrealizowane są z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Obiekty aktualnie znajdujące się w skansenie to między innymi: pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, budowle Biskupina, Katedra Gnieźnieńska i Stary Rynek w Poznaniu.

W 2010 roku na terenie Skansenu otwarte zostało Centrum Sztuki Współczesnej – galeria w formie oszklonego wieżowca, w której wystawiane są miniaturowe prace artystów z Polski i innych krajów.

Skansen otwarty jest przez cały rok codziennie, także w soboty, niedziele i dni świąteczne
LATEM (1 kwietnia – 31 października) w godzinach 8.00 – 19.00
ZIMĄ (1 listopada – 31 marca) w godzinach 9.00 – 16.00
Kontakt telefoniczny: 0-61 81 77 822
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.REGULAMIN

II Bieg "AGROBEX Piastowska Piątka" w Pobiedziskach

Bieg zaliczany jest do „Agrobex Cykl Biegów 5/5" Sezon 2016/2017

Projekt "Biegaj i zwiedzaj!"

1. Cel imprezy:
- popularyzacja biegania jako formy czynnego i rodzinnego wypoczynku,
- promocja walorów turystycznych miasta i gminy Pobiedziska
- integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej, Powiatu Poznańskiego i Wielkopolski,
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Pobiedziska,
- krzewienie zasad poszanowania środowiska naturalnego.

2. Organizator:
AGROBEX Sp. z o.o., WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl

3. Termin i miejsce zawodów:
Pobiedziska
22.01.2017 r.. (niedziela), start: godz. 11.00 przy Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego, ul. Fabryczna, 62-010 Pobiedziska
Współrzędne GPS (dziesiętne): 52.476618 N, 17.250101? E Współrzędne GPS (stopnie): +52° 28' 35.82" N, +17° 15' 0.36" E
Biuro zawodów jest czynne w niedzielę, 22.01.2017 r.. w godz. 9.30 -10.30. Biuro zawodów w budynku przy Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach przy ul. Fabrycznej, przy dawnej drodze krajowej nr 5 pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, blisko stacji PKP Pobiedziska- Letnisko.

Skansen to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, na którego terenie znajduje się około 35 najważniejszych, a także i mniej znanych budowli z terenu Szlaku Piastowskiego oraz Wielkopolski. Miniatury są wykonane w skali 1:20.
W pobliżu znajduje się Gród Pobiedziska, w którym znajduje się ekspozycja machin oblężniczych.


UWAGA ! Limit liczby zawodników wynosi 200 osób. Numery nadawane będą osobom, które dokonają prawidłowej rejestracji i opłaty startowej na podane konto. Organizator zastzrega sobie prawo do dysponowania dodatkową pulą miejsc.

4. Trasa:
- start i meta Biegu znajduje się przy Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego i Grodu Pobiedziska.
- nawierzchnia: w całości drogi polne i dukty leśne
- dystans 5 km.

5. Zgłoszenia:
- zgłoszenia i opłaty startowe do Biegu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w panelu zgłoszeniowym Plus Timing na stronach: www.wszystkoobieganiu.pl, www.agrobex.pl do dnia 18.01.2017 r. do godz. 24.00,
- w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc Organizator zakończy zapisy,
- wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godz. 9.30 - 10.30
- Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20 zł. Zgłoszenie ukaże się na liście startowej po akceptacji Regulaminu i dokonaniu oplaty startowej.

6. Warunki uczestnictwa w II Biegu "Agrobex Piastowska Piątka":
- limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 60 minut, Zawodnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie będą klasyfikowani,
- nie ma podziału na kategorie wiekowe,
- podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika Karta Zgłoszeniowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w Regulaminie,
- wskazane jest, by uczestnik posiadał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia,
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają 16 lat (decyduje rok urodzenia). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. - warunkiem uczestnictwa w biegu osób, które nie ukończyły 18 roku życia jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

7. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:
- ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach oraz ze zwierzętami,
- niedozwolony jest także bieg z wózkami dziecięcymi,
- zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie,
- zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji,
- uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad Fair Play oraz niniejszego Regulaminu,
- Organizator zaleca uczestnikom zawodów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

8. Klasyfikacja II Biegu "Agrobex Piastowska Piątka":
- bieg będzie rozgrywany w kategorii open kobiet i kategorii open mężczyzn,
- nagrody rzeczowe i puchary dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn,
- puchary Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkańca Gminy Pobiedziska,
- wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani na mecie, otrzymają pamiątkowe medale,
- Organizator przewiduje niespodzianki od Partnerów,
- po biegu Organizator zapewnia uczestnikom napój oraz poczęstunek.

9. Uczestnictwo w "Agrobex Cykl Biegów 5/5" w sezonie 2016/2017:
- podstawą sklasyfikowania w Cyklu jest ukończenie zgodnie z Regulaminem trzech spośród pięciu biegów zaliczanych do "Agrobex Cykl Biegów 5/5" sezon 2016/2017. Do klasyfikacji będzię brana suma czasów netto uzyskanych w trzech startach Cyklu,
- osoby, które ukończą cztery lub pięć biegów w ramach Cyklu, sklasyfikowane zostaną na podstawie trzech najlepszych czasów netto uzyskanych w biegach zaliczanych do "Agrobex Cykl Biegów 5/5" sezon 2016/2017.

10. Klasyfikacja w "Agrobex Cykl Biegów 5/5" w sezonie 2016/2017:
- zawodniczki i zawodnicy zostaną sklasyfikowani po ukończeniu trzech z pięciu biegów w ramach Cyklu (zgodnie z pkt. 9 Regulaminu) w następujących kategoriach wiekowych:
kobiety: K16 (16-19 lat),K20 (20-29), K3 (30-39), K40 (40–49), K50 (50–59), K60+ (od 60 lat);
mężczyźni: M16 (16-19 lat), M20 (20-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60+ (od 60 lat).
- podsumowanie zostanie ogłoszone po ukończeniu całego cyklu (pięciu biegów).

11. Depozyt i zaplecze sanitarne:
- dostęp do toalety i depozytu,
- rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

12. Ochrona danych osobowych:
- dane osobowe uczestników biegów w ramach "Agrobex Cykl Biegów 5/5" będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator;
- przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 11, w związku z udziałem w biegach zaliczanych do "Agrobex Cykl Biegów 5/5" obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania biegów zaliczanych do "Agrobex Cykl Biegów 5/5";
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

13. Postanowienia końcowe:
- każdy zawodnik zobowiązany jest do udziału w biegach z przypiętym z przodu numerem startowym. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy przez służby porządkowe;
- wszelkie próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach Organizatora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
- przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i po otrzymaniu maila potwierdzajacego otrzymanie wycofania zgody.
- uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;
- pisemne protesty można składać w dniu zawodów do godziny 12.40.