http://www.polandrunning.com

Konferencja dla organizatorów biegów
czwartek, 13 października 2016 17:39

To jedno z najważniejszych wydarzeń, które skupiają uwagę, podnoszą kompetencje i integrują organizatorów imprez biegowych w Polsce są cyklicznie organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu konferencje metodyczne. Zapraszamy w dniach 20-21 października br. odbędzie się 4. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Metody zarządzania imprezami biegowymi” (www.konferencjabiegowa.pl) .

To doskonała okazja do uzupełnienia wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania wydarzeniami sportowymi, zapoznania się ze strategiami, jakie stosują organizatorzy międzynarodowych biegów, najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, wymiany doświadczeń, poznania ciekawych ludzi i nawiązania relacji.

W poprzednich edycjach konferencji dyskutowano na temat strategii rozwoju imprez biegowych w Polce i na świecie, narzędzi marketingu sportowego, zarządzania wizerunkiem wydarzeń sportowych, organizacji wolontariatu, pozyskiwania i współpracy ze sponsorami, budowania atmosfery imprez biegowych, relacji z mediami itp. Każdorazowo w konferencjach uczestniczyło około 100-130 osób, w tym wielu znakomitych gości, m.in. dyrektorzy największych maratonów, półmaratonów i biegów długodystansowych, olimpijczycy, dziennikarze sportowi mediów ogólnopolskich, przedstawiciele władz samorządowych, sponsorów, firm obsługujących wydarzenia sportowe, klubów biegaczy.


 

W tym roku tematami przewodnimi konferencji będą:

  1. Tworzenie wartości dla biegaczy i pozostałych interesariuszy imprez biegowych

  2. Wykorzystanie koncepcji Customer Experience Management w sporcie, czyli zarządzanie doświadczeniami biegaczy

  3. Kształtowanie lojalności biegaczy

  4. Formy i zakres współpracy władz samorządowych z organizatorami biegów

  5. Akcje charytatywne jako przesłanka organizacji imprez biegowych

  6. Wykorzystanie Social Mediów w zarządzaniu imprezą biegową

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się kilka sesji tematycznych oraz paneli dyskusyjnych, natomiast drugiego dnia zaplanowano warsztaty strategiczne, w czasie których uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności menedżerskie.


 

Nad konferencją regularnie Patronat Honorowy obejmują Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczegółowe, na bieżąco uzupełniane informacje na temat konferencji, warunków uczestnictwa, programu, prelegentów, miejsca spotkania, sprawozdania i prezentacje z ubiegłych edycji itp. znajdują się na stronie www.konferencjabiegowa.pl